Sunday, January 17, 2010

Sifir Seperti Sebuah Cermin

Apakah yang dimaksudkan dengan Sifir Seperti Sebuah Cermin ?

Perhatikan gambarajah di bawah yang memberikan anda sifir 1 hingga sifir 11.×
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
11
11
22
33
44
55
66
77
88
99
110
121

Anggap nombor yang diwarnakan dengan warna biru adalah sebuah cermin. 
Warna hijau adalah anda. Dan apabila anda melihat cermin, anda akan dapat melihat diri anda dalam cermin iaitu nombor yang berwarna merah. Apakah maksudnya ?


Maksudnya jawapan sifir adalah sama jika nombor sifir itu diterbalikkan.


Umpamanya :


3 x 6 adalah 18   tetapi 6 x 3 juga adalah 18.


9 x 8 adalah 72 tetapi 8 x 9 juga memberi jawapan yang sama iaitu 72.


4 x 3 adalah 12 dan 3 x 4 juga adalah 12.

Ini memudahkan anda menghafal atau mengingati jawapan sifir. Anda cuma perlu mengetahui jawapan sifir samada dalam kotak yang diwarnakan dengan warna hijau atau kotak yang diwarnakan dengan warna merah.

Jika anda ingat jawapan sifir dalam kotak warna hijau, secara otomatik anda tahu jawapan sifir dalam kotak berwarna merah. Apakah buktinya ?


Lihat saja contoh-contoh yang dilampirkan di bawah ini...
 


No comments:

Post a Comment